FUTUWAWA
Nagrody Jury Konkursowego

1. miejsce

Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz
Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów

Na Warszawę przyszłości wpływ ma lokalna meteorologia – struktura miasta jest przekształcana tak, by wzmacniać naturalne przewietrzanie, obieg wody w krajobrazie, tworzenie się korzystnych mikroklimatów. Wspólnota ludzi, zwierząt i roślin potęguje wybrane cechy pogody, by przeciwdziałać przyszłym problemom z klimatem i umożliwić celebrowanie ulotnych zjawisk atmosferycznych.

Uzasadnienie Jury
Projekt jest autorską i świadomą refleksją nad znaczeniem powietrza w mieście. Proponuje kreację przyszłości nie przez budowanie, ale przez odwrót od tradycyjnie rozumianej infrastruktury na rzecz podtrzymywania mikroklimatów, symbiozy z naturą, powietrzem i wodą. Nie tylko kreuje pewne doznanie miasta, między innymi przez odczuwanie temperatury, wilgotności czy zjawisk atmosferycznych i pogodowych, ale też proponuje drogę wyjścia z narastających problemów związanych z katastrofą klimatyczną. Spojrzenie na miasto przez pryzmat ulotnego żywiołu, jakim jest powietrze, które daje życie, a jednocześnie zgodnie z tradycją jest nośnikiem myśli, zachęca nas do przekroczenia modernistycznego paradygmatu. Ilustracje czytelnie i poetycko dopełniają specjalistyczne rozważania i zachęcają do wejścia w świat projektu.

2. miejsce

Kamil Kopacewicz, Bartłomiej Lis
Warszawa 2050: Notatki etnograficzne z miasta idealnego

Luźne zapiski z przyszłości powstałe w oparciu o obserwacje etnograficzne, dokumentację fotograficzną i rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami Warszawy w 2050 roku. Autorzy pracy przyglądają się miastu od strony społecznej, religijnej, ekonomicznej i tożsamościowej, osadzając te aspekty w kontekście architektury i rozwoju urbanistycznego. 

Uzasadnienie Jury
Najciekawsza wizja postapokaliptyczna. Jury z ogromnym zaciekawieniem zapoznało się z wynikami badań etnograficznych z 2051 roku i doceniło to, że propozycja skupia się nie tylko na przestrzennym wymiarze miasta, ale przede wszystkim na sprawach społecznych. Szczególnie ciekawy wydaje się wątek sztucznej inteligencji – Czarnej Madonny, która na podstawie zebranej wcześniej (ludzkiej) wiedzy eksperckiej przywraca w Warszawie równowagę – oraz wizja policentrycznego miasta skupiającego społeczności wokół różnorodnych antycznych kultów.

3. miejsce (ex aequo)

Joanna Hernik, Katarzyna Kobierska, Joanna Paniec, Maja Skibińska, Kamila Służewska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy, Joanna Woźniak
Warszawski szept

SZEPT, czyli System Zintegrowanej Eko Partycypacji, to aplikacja umożliwiająca holistyczną partycypację międzygatunkową. Dzięki niej poznamy potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, w tym grzybów, roślin i zwierząt. 

Uzasadnienie Jury
Posthumanistyczny projekt komunikacyjny, dzięki któremu zwierzęta, grzyby i rośliny nie potrzebują już ludzkich reprezentantów, tylko komunikują się na równych prawach. Jury pragnie zainstalować aplikację na swoich telefonach.

3. miejsce (ex aequo)

Michał Augustyn, Witold Dąbrowski
Biopolis. Osiedle biocentryczne

Biopolis to koncepcja osiedla zrównoważonego ekologicznie i społecznie opracowana na przykładzie Jazdowa. Realizuje cztery ogólne założenia: holizm, relacyjność, ekoświadomość i oddolność.

Uzasadnienie Jury
Kompleksowy projekt traktujący przestrzeń Jazdowa jako miejsce eksperymentu. Widać, że wpisany już mocno w warszawskość Jazdów ma jeszcze wiele do zaoferowania przez kolejne lata. To obietnica stworzenia bioróżnorodnej ekologicznej przestrzeni, która bardzo się nam podoba.

Nagroda Publiczności

Małgorzata Rapacka
Miejski las użytkowy

Miejski las użytkowy to obszar współistnienia przyrody z ludźmi, inżynierii z infrastrukturą, technologii ze sztuczną inteligencją i futurystycznymi wizjami. Projekt zrodził się jako odpowiedź na zmiany zachodzące w postrzeganiu świata poprzez pryzmat zmian klimatycznych, ochrony środowiska i poszanowania zasobów naturalnych.

FUTUWAWKA
Nagrody Jury Konkursowego 

1. miejsce

Paweł Kawalec, Łukasz Tchórzewski
Zielona Warszawa

Uzasadnienie Jury
Imponująca wizja stworzona w grze Minecraft. Wnikliwa analiza tego, z jakich elementów powinno składać się ekologiczne miasto.

2. miejsce

Jan Bagiński
Warszawa marzeń za 30 lat

Uzasadnienie Jury
Osobista praca proponująca holistyczną wizję Warszawy przyszłości – z kolejką linową, zielonymi dachami, ważną rolą rzeki, ale też dostępem do sportu i kultury. Dodatkowe brawa za nazwanie wielu elementów, w tym przestrzeni zielonych, w autorski sposób.

3. miejsce

Natalia Kozioł
Warszawa przyszłości, moje wyobrażenie

Uzasadnienie Jury
Spójna i dopracowana narracja, praca zachwyca ilością szczegółów, które można co i rusz odnajdywać i odczytywać, a jednocześnie autorskim i konsekwentnym stylem.

4. miejsce

Maria Nyga
Warszawa dla natury, nie na odwrót

Uzasadnienie Jury
Dramatyczna wizja miasta, z którego wszyscy uciekają. To jednocześnie wyraźnie artykułowana konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi przyszłości.

FUTUWAWA
Wyróżnienia Jury Konkursowego

Wyróżnienie

Grupa Zakole
Zakole

Uzasadnienie Jury
Poetycki, a jednocześnie bardzo organiczny wideoreportaż z bycia w naturze. Mówi o tym, co tu i teraz, a jednocześnie o tym, co na przestrzeni lat powinniśmy w pierwszej kolejności chronić. Jury docenia, że autorki kierują naszą uwagę ku przestrzeniom nieoczywistym i niełatwym do poznawczego skonsumowania.

Wyróżnienie

Justyna Maria Dunaszewska, Kuba Kopecki, Sergiusz Waluda-Rozmus
Warszawskie mieszkanie podstawowe

Uzasadnienie Jury
Projekt ideowy, który proponuje rozwiązanie dla jednego z podstawowych problemów młodego pokolenia. Mieszkanie definiowane jest tu jako ważne wyzwanie dla przyszłości Warszawy, a jego dostępność – jako obowiązek miasta wobec mieszkańców. Jury docenia ciekawą formę graficzną, skupioną nie tyle na docelowym rozwiązaniu projektowym, ile na inspirującej sumie skojarzeń.

Wyróżnienie

Aleksandra Aniszewska, Krzysztof Gubański, Jacek Kolasiński, Feliks Szewczyk
4000 rowerów cargo dla Warszawy

Uzasadnienie Jury
Jury docenia, że projekt nie jest listą życzeń, ale wyczerpująco opracowanym rozwiązaniem konkretnego problemu Warszawy. Wprowadzenie czterech tysięcy rowerów cargo może pomóc odblokować stolicę z ruchu aut. 

Wyróżnienie

Małgorzata Zmysłowska
Pozdrowienia z przyszłości

Uzasadnienie Jury
Czułe spojrzenie skierowane na Warszawę. Poetyckie pocztówki z przyszłości pobudzają naszą wyobraźnię i pokazują, jak mogłaby wyglądać stolica w swojej zrównoważonej odsłonie.

Wyróżnienie

Ola Gordowy, Hubert Pawela
Warszawa deCentralna

Uzasadnienie Jury
Za ciekawą narrację, koncept i błyskotliwość. Porównanie miasta do żywego organizmu oraz apel o leczenie jego zmęczonego serca buduje empatię i rzuca nowe światło na temat zdrowia publicznego. 

Wyróżnienie

Magdalena Krzosek-Hołody
Rezerwaty dla Bródna

Uzasadnienie Jury
Zatrzymajmy modernizację i zastanówmy się, na czym nam zależy. Nie dodawajmy, tylko zajmijmy się istniejącą substancją. Jury docenia dowartościowanie umiaru i zaniechania, a także dostrzega ideowe skojarzenie z tegoroczną Nagrodą Pritzkera.

Wyróżnienie

Krzysztof Janas, Jan Szeliga
Multiversum 2050. Warszawski wieloświat

Uzasadnienie Jury
Opowiadanie-palimpsest naładowane wiedzą i wyobraźnią, a także ważnymi pytaniami i współgrającymi z tekstem ilustracjami. Jury docenia pracę pod względem koncepcyjnym i literackim. 

Wyróżnienie

Grzegorz M. Kozera
Wawabau (Miaubau & Haubau) 

Uzasadnienie Jury
Oryginalna wizualnie propozycja łącząca wątki obecności i schronienia dla zwierząt w mieście z postulatem współprojektowania go przez artystów i artystki.

Wyróżnienie

Monika Dzik, Magda Mosiewicz
Nowe Kwadraty

Uzasadnienie Jury
Jury docenia projekt za zmierzenie się z konkretnym miejskim problemem, twórczą inspirację dobrymi praktykami i próbę redefinicji niechlubnej karty z historii miasta, czyli dziejów osiedla Dudziarska.

Wyróżnienie

Piotr Sokołowski
Biała maź

Uzasadnienie Jury
Najdłużej i najgoręcej dyskutowany projekt, który się albo kocha, albo nienawidzi. Ostatecznie część Jurorów i Jurorek postanowiła go docenić, dowartościowując tym samym wszystkie gesty dążące do radykalnej, praktycznej i szybko aplikowalnej poprawy skutków zmian klimatycznych.

FUTUWKAWA
Wyróżnienia Jury Konkursowego

Jan Bąkowski, Mateusz Śliwiński: Miasto snów

Milan Bolc: Warszawa przyszłości

Amelia Chudzik-Pawlik: Warszawa bliższa przyszłości

Kinga Dąbrowska: FUTUWAWKA

Uma De Sa: Warszawa 2051

Jakub Dyjak: Warszawska Syrenka

Julian Jurowski: Most-Park

Agnieszka Kabała: Stolica po chlorofilowej fali

Aniela Kachniarz: Vistuline

Iga Kaźmierczak, Maciej Kaźmierczak: Piernikowa Warszawa

Emilia Kielek: Kolorowa Warszawa

Laura Kleczkiewicz: Jak będziemy mieszkać w przyszłości, za 30 lat

Wojciech Kłudkiewicz: Pojazdy przyszłości o napędzie słonecznym

Jan Korzeniowski: Wisła za 30 lat

Ksawery Korzeń: Cyberwawa

Kalina Kosińska: NEW – Nowa Eko Warszawa

Eryk Kozłowski: Moje podwórko

Sara Kozłowska: Moja okolica

Wojciech Loska: Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?

Wiktoria Mioduszewska: Przyroda zwycięży

Kalina Pająk: Stolica drzew

Witold Pająk: Miasto ognia i wody – miasto radości

Matylda Piątek: Zielona Warszawa

Alicja Popielarska: Latające miasto

Liliana Poryszewska: FUTUDRAMA

Jagoda Ślesicka: Warszawa moich marzeń

Justyna Wiśniewska: FUTUWAWA

 

Protokół z obrad Jury Konkursowego