Miejski las użytkowy

Autor:
Małgorzata Rapacka
Opis:

Lasy obecne w strukturze urbanistycznej to ogromny potencjał dla budowania mądrego i zrównoważonego miasta przyszłości. Projekt Miejskiego lasu użytkowego zrodził się jako odpowiedź na zmiany zachodzące w postrzeganiu świata poprzez pryzmat zmian klimatycznych, ochrony środowiska i poszanowania zasobów naturalnych. Udział lasów w strukturze miasta sprawia, że nie można pozostawić ich bez właściwego zarządzania. Wyznaczenie standardów zagospodarowania terenów leśnych jest niezbędne, by utrzymać lasy w ich podstawowej formie i funkcji, a jednocześnie użytkować je zgodnie z potrzebami mieszkańców.

ZOBACZ WIĘCEJ

Miejski las użytkowy
Miejski las użytkowy