O Konkursie

FUTUWAWA
Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?

Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo. V edycja Konkursu FUTUWAWA organizowana przez Fundację Puszka i m.st. Warszawa jak zawsze poszukuje wizjonerskich pomysłów na przyszłość. Tym razem osadza je jednak w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?".

Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zapraszamy profesjonalistów, amatorów, młodzież i najmłodszych (w kategorii FUTUWAWKA). Pomysły oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego można je nadsyłać w różnych mediach.

Na zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia 2021 roku.

Dlaczego zamieszkiwanie?

To, jak chcemy mieszkać, wiele mówi o zmieniających się stylach życia, o naszych nowych potrzebach i wyzwaniach. Dostępność mieszkań świadczy o kulturze organizacyjnej i przestrzennej miasta, o jego otwartości i pomysłowości. Jest też, i zawsze była, papierkiem lakmusowym pokazującym problemy i możliwości swoich czasów, a także dającym wgląd zarówno w realia życiowe całych społeczeństw, jak i w jednostkowe historie. Słowo „mieszkanie" może być odmieniane przez wiele różnych przypadków – to dom, budynek, wspólnota, schronienie, podstawowe prawo, produkt, usługa, polityka, miejsce pracy czy wyznacznik statusu.

W ramach FUTUWAWY chcemy rozszerzyć nasze wyobrażenie o mieszkaniu i życiu w mieście przyszłości, pokazać, że współczesne „zamieszkiwanie" znaczy dużo więcej, niż tylko dysponowanie pewną przestrzenią – że konstytuuje zarówno nasze bycie w mieście, jak i jakość życia w nim. Zamieszkiwanie to nie tylko dom czy mieszkanie, ale też najbliższa okolica, przestrzenie wspólne, spotkania z sąsiadami, początek codziennej drogi do pracy czy szkoły. Jak wyobrażamy sobie te relacje i przestrzenie w 2050 roku? Czym będziemy się dzielić, jakim staniemy się społeczeństwem, a wreszcie: jak powinniśmy zaplanować miasto, by odpowiadało naszym przyszłym potrzebom?

Na jakie zgłoszenia czekamy?

Poszukujemy artystycznych, projektowych i teoretycznych propozycji na to, jak będziemy mieszkać w Warszawie w 2050 roku. Interesują nas różne dziedziny, od antropologii, socjologii, ekologii i ekonomii, przez sztukę, filozofię i futurologię, po architekturę i urbanistykę. Nie ograniczajcie się, bądźcie interdyscyplinarni, nie bójcie się eksperymentu!

Projekty mogą:

Co się stanie z Waszymi pomysłami?

Po przyjęciu do konkursu Wasze propozycje zostaną przedyskutowane przez interdyscyplinarne Jury Konkursowe oraz poddane głosowaniu internautów. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone (pula nagród to 15 000 zł oraz nagrody rzeczowe). Projekty wybrane przez jurorów i jurorki zostaną pokazane na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, napiszemy o nich także w magazynie „Plany Warszawy". Pomysły będą prezentowane na stronie konkursu oraz w elektronicznej publikacji podsumowującej V edycję FUTUWAWY. Wspólny namysł nad Warszawą przyszłości będzie możliwy również dzięki panelowi dyskusyjnemu, w którym udział wezmą autorzy wybranych propozycji, jurorzy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.

O FUTUWAWIE

FUTUWAWA to prowadzony przez Fundację Puszka konkurs na najlepsze projekty dla Warszawy przyszłości, mający na celu wszechstronny namysł nad teraźniejszością i przyszłością stolicy. Cztery dotychczasowe edycje pozwoliły zgromadzić i zaprezentować na portalu Futuwawa.pl ponad 550 projektów z dziedziny architektury, urbanistyki, sztuki i projektowania. Powstała w ten sposób przestrzeń niczym nieograniczonego eksperymentu, która pozwala bawić się miastem, ale też dyskutować na jego temat. Wśród uczestników i laureatów konkursu są architekci wszystkich pokoleń, studenci i absolwenci architektury, artyści, przedstawiciele wszelkich innych profesji, a także mieszkańcy i mieszkanki miasta.

O STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz rozwoju naszego miasta. Zostało w nim narysowane i opisane, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia. Obowiązujące studium z 2006 roku zdezaktualizowało się – Warszawa 2021 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Celem nowego studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w stolicy, między innymi przez sformułowanie wytycznych dla zabudowy, terenów zielonych, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji czy ochrony zabytków.

Studium to konstytucja przestrzenna miasta. Jej przygotowanie to długotrwały proces uwzględniający prace analityczne i projektowe, uzgodnienia, ale przede wszystkim partycypację mieszkańców. Prace nad nowym studium rozpoczęliśmy w 2018 roku. Za nami etap zbierania wniosków, których wpłynęło niemal 25 000. Zakończyliśmy również analizę danych – wnioski z tych badań będziemy publikować w formie raportów w nadchodzących miesiącach. Więcej informacji na stronie: Architektura.um.warszawa.pl.

Teraz trwają prace koncepcyjne i projektowe. Jesteśmy ciekawi, jak mieszkanki i mieszkańcy widzą przyszłość Warszawy – stąd pomysł na ten konkurs!