ZAKOLE

Autor:
Zuzanna Derlacz, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Olga Roszkowska
Biogram:

Zuzia Derlacz – członkini ogrodniczo-artystycznego kolektywu Spółdzielnia „Krzak”, współredaktorka magazynu „Krzak Papier”, kuratorka wystaw. Współtworzy projekt ZAKOLE.

Krystyna Jędrzejewska-Szmek – członkini grupy ZAKOLE. Artystka wizualna i biolożka. Zajmują ją relacje łączące osoby ludzkie z innymi. Pogłębia działalność artystyczną oscylującą na pograniczu sztuki i nauki. Współautorka nagradzanego artbooka Tropicale, który dotyka kwestii powiązania botaniki z kolonializmem. 

Olga Roszkowska – artystka i badaczka. W swojej interdyscyplinarnej praktyce, obserwując opór, adaptacje i regeneracje międzygatunkowych wspólnot, podejmuje tematykę związaną z przestrzeniami ekstrakcji i kolonizacji.

Opis:

ZAKOLE to projekt zakorzeniony na mokradle położonym nieopodal serca Warszawy. Zakole Wawerskie obejmuje zarówno malownicze, w większości niedostępne bagno, jak i rozległe łąki. Obszar ten zamieszkany jest przez różne istoty – bobry, ptaki, żaby, komary, olsy, trzciny i trawy, a także przez ludzi. Naszym celem jest poznanie Zakola Wawerskiego wraz z jego mieszkańcami i bywalcami, a także rozpoznanie i zmapowanie jego różnych znaczeń. W ramach ZAKOLA poszukujemy sposobów opowiadania i doświadczania tego typu terenów oraz przybliżania perspektywy współtworzących je istot. Zależy nam na podkreśleniu wagi istnienia podobnych miejsc w miastach, przede wszystkim ze względów przyrodniczych i klimatycznych, zwracając przy tym uwagę na złożoność relacji i interesów powiązanych z nimi aktorów. 

By lepiej poznać Zakole Wawerskie, wypracowywałyśmy różne metody obserwacyjne, ułatwiające zbliżenie się do zakolskiego ekosystemu. Organizowałyśmy kameralne spotkania, będące pretekstem do wymiany doświadczeń, informacji i refleksji na temat Zakola oraz podobnych mu miejsc. Były one także okazją do zastanowienia się nad naszymi możliwościami zrozumienia innych organizmów i tworzonej przez nie sieci zależności. Odpowiedzi na to pytanie szukałyśmy też podczas eksperymentalnych spacerów z grupą artystów i biolożek, ćwicząc uważność i empatię wobec bytów nieludzkich.

Działania w ramach ZAKOLA są okazją do wytwarzania i wymieniania się różnymi rodzajami wiedzy – zarówno historycznej i naukowej, jak i osobistej, ucieleśnionej i opartej na doświadczeniu zmysłowym. Zbieramy również informacje na temat postępowań administracyjnych wobec Zakola Wawerskiego oraz potencjalnych scenariuszy na przyszłość tego obszaru, wciąż zadając sobie pytanie, jak myśleć o prawie do miasta włączając w nie więcej-niż-ludzi. Wytworzoną wiedzę gromadzimy na stale rozbudowywanej stronie internetowejwww.zakole.pl.

ZAKOLE