Nowe Kwadraty

Autor:
Monika Dzik, Magda Mosiewicz
Biogram:

Magdalena Mosiewicz – absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Jest reżyserką filmów i krótkich form dokumentalnych, autorką wideo do spektakli i autorką i współautorką sztuk. Założycielka i pierwsza współprzewodnicząca Partii Zieloni. Współorganizatorka inicjatyw na pograniczu sztuki, ekologii i aktywizmu miejskiego, m.in. Departamentu Propozycji festiwalu Warszawa w Budowie, programu eksperckiego festiwalu Zielony Jazdów.

Opis:

Warszawa 2050 idzie do przodu, ale nie zostawia nikogo z tyłu. Nowe Kwadraty to osiedle-wyjście awaryjne dla osób w sytuacji kryzysowej.

Proponujemy by na zdegradowanym, ale uzbrojonym terenie, który ma duży potencjał (szybki transport szynowy, tereny zielone) wprowadzić przetestowaną praktykę mieszkaniową dla osób wychodzących z bezdomności: osadę tzw. tiny homes.

Wzorujemy się na działających od lat i testujących różne reguły Opportunity Village i Emerald Village w Oregonie (podobna do Polski pogoda) i Community First Village w Teksasie (podobna do projektowanej przez nas skala).

Jak mówią ich mieszkańcy ważna jest własna, zindywidualizowana przestrzeń, która daje poczucie stabilizacji, a równocześnie wolności. W osiedlach tych grunt jest własnością organizacji pozarządowej, a lokatorzy płacą czynsz za domki (od 35 do 320 USD). Wszyscy wykonują podstawowe prace na rzecz osiedla, a przede wszystkim wszyscy uczestniczą w procesach decyzyjnych.

Wydaje się, że polski i amerykański indywidualizm są podobne i osada mikro domków w ogrodzie sprawdzi się bardziej niż noclegownie molochy, da też szansę różnego typu nieprzystosowanym, także tym dobrze wykształconym (stąd wśród projektowanej działalności agencja cyberbezpieczeństwa). Ten model rozwija się i modyfikuje organicznie, wymaga niewielkich inwestycji.

Jest to propozycja polityki mieszkaniowej, nie projekt architektoniczny. Przedstawiamy kolaż fotografii istniejących konstrukcji.

Inspiracje:
działalność fundacji Serce Miasta, Barka, stowarzyszenia Otwarte Drzwi
„Tent City Urbanism“ A. Heben
„Architects after architecture“ pod red.H. Harriss, R. Hyde, R. Marcaccio
www.communitysupportedshelters.org
 oraz pobyty w noclegowniach, w faweli, w osadach-spółdzielniach

Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty
Nowe Kwadraty