Zielona Warszawa

Autor:
Paweł Kawalec, Łukasz Tchórzewski
Biogram:

Paweł Kawalec – uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie. Zainteresowania: informatyka, programowanie, matematyka. Laureat konkursów informatycznych: nagroda główna i nagroda publiczności w ogólnowarszawskim konkursie Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft w ramach projektu Ciepło dla Miast; I miejsce w Praskim Turnieju Scratcha 2020 i 2019 oraz konkursów matematycznych.

Łukasz Tchórzewski – uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie. Zainteresowania: informatyka, matematyka. Jest stypendystą Jana Pawła II m.st. Warszawy. W 2019 r. zajął II miejsce w dzielnicowym konkursie Praski Turniej Scratcha, w 2020 roku zdobył nagrodę główną oraz nagrodę publiczności w ogólnowarszawskim konkursie Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft w ramach projektu Ciepło dla Miast

Opis:

Wszyscy chcemy mieszkać w zielonej i przyjaznej mieszkańcom Warszawie, wolnej od zanieczyszczeń i hałasu. Jak to zrobić? Odpowiedź przedstawiamy w naszym projekcie. Pragniemy zainspirować mieszkańców i władze miasta do podjęcia odpowiednich działań, poprawiających jakość powietrza, obniżenie temperatur latem, tak by osiedla stały się oazami zieleni sprzyjającymi dobremu samopoczuciu a innowacyjne sposoby pozyskiwania energii znacznie ograniczały emisję CO₂ i przyczyniały się do realnych oszczędności. Wszystko bez wielkich nakładów finansowych, bez burzenia i budowania od nowa.

Naszą wizję miasta stworzyliśmy w grze Minecraft, w której zbudowaliśmy fragment dzielnicy Ochota, wyznaczony przez ulice: Węgierska, Białobrzeska, Sękocińska i Kaliska. Przeważa tu zabudowa wielorodzinna z wewnętrznymi podwórkami, zamienionymi najczęściej na parkingi samochodowe, z wąskimi ulicami oraz starymi, zaniedbanymi i niezbyt licznymi drzewami. Ważnym elementem przestrzeni jest szpital, którego obecnie cały dziedziniec jest asfaltowym parkingiem dla personelu i pacjentów. Hałas, kurz i powietrze zanieczyszczone spalinami źle wpływają na jakość pracy i samopoczucie chorych.

W celu poprawy powietrza odnowiliśmy elewacje budynków specjalnymi farbami pochłaniającymi smog i mającymi własności termoizolacyjne, zaprojektowaliśmy chodniki pochłaniające smog. Budynki obsadziliśmy pnączami, stanowiącymi nie tylko element dekoracyjny poprawiający samopoczucie, zielone ściany oczyszczają również powietrze, tłumią hałas, pozwalają na lepszą izolację budynku.

Wszystkie podwórka zamieniliśmy w oazy zieleni, odsadziliśmy trawami, ziołami i kwiatami. Tworzą one przyjazne środowisko dla naszych płuc i oczu oraz mikroklimat dla owadów i pszczół. Nie zapomnieliśmy o zbiornikach na wodę deszczową, którą będziemy wykorzystywać do podlewania licznej roślinności.

Zaplanowaliśmy szereg rozwiązań zachęcających mieszkańców do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Oprócz skwerów, oczek wodnych, siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw dla najmłodszych i czworonogów, ścieżek rowerowych, wyznaczyliśmy miejsca na własne uprawy szklarniowe, liczne nasadzenia drzew owocowych, z których będą korzystać wszyscy, a także ekobazarek ze zdrową żywnością (może własnej produkcji), kawiarnie w oranżeriach, a nawet mini tężnię.

Niewykorzystywane dachy budynków zamieniliśmy w osiedlowe elektrownie lub zielone łąki obsiane bogatą roślinnością. Osiedlowe elektrownie będą zasilać pompy wodne, oświetlenie ulic, parków, podwórek, klatek schodowych oraz innych obiektów wspólnych. Nadmiar zgromadzonej energii mieszkańcy będą mogli używać w swoich mieszkaniach, czy lokalach usługowych.

W części środkowej projektowanego terenu znajduje się szpital i sąsiadujący z nim park. W naszej wizji proponujemy dwa rozwiązania: zielony parking odkryty dla personelu i pacjentów oraz przy wejściu głównym parking tradycyjny o twardej nawierzchni, a nad nim wiaduktowy ogród z roślinami oczyszczającymi powietrze ze spalin. Szpitale są budynkami o największym zużyciu energii, stąd na większości dachów zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne, które w dużym stopniu pokryją zapotrzebowanie całego obiektu. Nadmiar energii pozyskiwanej w miesiącach letnich powinien być magazynowany do użycia w miesiącach jesienno-zimowych. Celem modernizacji sąsiadującego ze szpitalem parku było stworzenie miejsc zarówno do wypoczynku, jak i rekreacji.

Projekt „Zielona Warszawa” powstał w ramach programu „Ciepło dla Miast” realizowanego przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Praca zdobyła nagrodę główną i nagrodę publiczności w konkursie „Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft” w 2020r.

Zielona Warszawa
Zielona Warszawa