Multiversum 2050. Warszawski wieloświat

Autor:
Krzysztof Janas, Jan Szeliga
Biogram:

Krzysztof Janas – socjolog i antropolog społeczny. Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę na temat materialnego wytwarzania miasta i etnografii pracowni architektonicznych. Jest absolwentem Kolegium MISH UW oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w startupach, agencji marketingowej i międzynarodowej korporacji. Współtwórca interdyscyplinarnego kolektywu badawczo-projektowego Terytoria. Wspólnie z Janem Szeligą otrzymał dwie nagrody główne w konkursach Teoria 2019 i Praktyka 2019 Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Jan Szeliga – architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W przeszłości związany z pracownią WWAA, od 2017 roku jest częścią zespołu Pracowni Macieja Siudy. Laureat drugiej nagrody głównej i pierwszej nagrody dla pracy studenckiej w międzynarodowym konkursie Amber Road Trekking Cabins, współautor ścieżki geologicznej w Bystrem w Bieszczadach. Współorganizator XXII Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury (OSSA) w Warszawie. Wspólnie z Krzysztofem Janasem otrzymał dwie nagrody główne w konkursach Teoria 2019 i Praktyka 2019 Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Opis:

Multiversum 2050. Warszawski wieloświat to palimpsest nakładających się na siebie obrazów miasta przyszłości. Zamiast snucia pojedynczej (optymistycznej – wyidealizowanej utopii, bądź pesymistycznej – postapokaliptycznej dystopii) wizji, za które politycy odsyłali swego czasu do lekarza, proponujemy wielość hipotetycznych wizji, która naszym zdaniem odpowiada zarówno miastu, jak i przyszłości, które zazwyczaj wymykają się jakimkolwiek ograniczeniom, ramom i definicjom, a przez to zawsze powinny być rozważane w liczbie mnogiej. Zamiast łatwo starzejącego się konkretu i ściśle zarysowanych rozwiązań określonych problemów proponujemy grę wyobraźni, w której liczba kombinacji miasta jest nieograniczona i różnoraka, w której wyzwania, przed jakimi stoi stolica zaadresowane są co najwyżej półsłówkami, ukrywają się między przecinkami albo za wycinkiem obrazu i w której kreślone przez nas sytuacje oraz zjawiska mogą zarówno nadejść głośnymi krokami, jak i zamajaczyć jedynie na horyzoncie zdarzeń. Inspirując się “Niewidzialnymi miastami” Itala Calvina, Multiversum 2050. Warszawski wieloświat przedstawia potencjalne kształty, jakie mogłoby przybrać miasto, gdyby z tego czy innego powodu nie nadano mu jego przyszłej postaci.

W projekcie stosujemy podwójną technikę montażu. Literackiej formie miasta zamkniętego w na pozór niepowiązanych ze sobą odcinkach towarzyszą ich kolażowe ilustracje, instagramowe stories, czy też bardziej tradycyjnie – pocztówki z Warszawy przyszłości. Multiversum 2050 to w naszym ujęciu miasto będące Foucaultowską akumulacją czasu w przestrzeni, miejscem, w którym nawarstwiają się i istnieją jednocześnie wszystkie materialne i niematerialne możliwości miasta, obawy i nadzieje, fantazje i wątpliwości mieszkańców i mieszkanek, ludzi i nie-ludzi.

Wbrew pozorom Multiversum 2050 wpisuje się jednak we współczesną formułę myślenia utopijnego, która realizuje się właśnie w próbach wyobrażania sobie wszelkich możliwych utopii w całej różnorodności jej form oraz wpisanej w nią dwuznaczności (outopos – miejsce, którego nie ma, ale i eutopia – dobre miejsce). Choć w wielu momentach między wierszami i wizualnymi samplami przebija niekiedy gorzki obraz przyszłości, to za Warszawskim wieloświatem nie stoi bynajmniej brak nadziei. Przeciwnie, projekt opiera się na nadziei, która jest radykalna. Radykalna w tym sensie, że snując wyobrażenia o mieście będącym jednocześnie miastem wyobrażeń, podąża w kierunku, w którym wizja szczęśliwej przyszłości przekracza aktualne zdolności do jednoznacznego obrysowania kształtu szczęśliwej Warszawy w 2050 roku. Zacierając granice między opisem i ilustracją tego, co realne a metaforyczne, nieprzyjemne i z przymrużeniem oka, zapraszamy do hipotetycznego zbioru portretów Warszawy, malowanych różnymi barwami, przez różnych malarzy, które każdy i każda może w dowolny sposób skonfrontować ze swoimi własnymi wyobrażeniami.

PRZECZYTAJ TUTAJ

Multiversum 2050. Warszawski wieloświat
Multiversum 2050. Warszawski wieloświat
Multiversum 2050. Warszawski wieloświat
Multiversum 2050. Warszawski wieloświat
Multiversum 2050. Warszawski wieloświat
Multiversum 2050. Warszawski wieloświat