Zgłoszenie

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku prac współtworzonych przez kilka osób każdy ze Współautorów / Współautorek wypełnia i podpisuje własny formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy oraz ewentualna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich muszą być ręcznie podpisane i przesłane jako skan w pliku PDF.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać Pracę Konkursową,

czyli wizualizacje, rzuty, przekroje, grafiki, fotografie, obrazy, rysunki, opowiadania, teksty, reportaże, scenariusze, opracowania, badania, komiksy, filmy, utwory muzyczne, nagrania, obiekty, makiety oraz wszelkie inne materiały audiowizualne w formatach wskazanych w Regulaminie Konkursu w paragrafie 8.

Zgłoszenie należy przesłać do 19 kwietnia 2021 roku do godziny 24:00 na adres konkurs@futuwawa.pl jako załącznik lub w postaci linku do pobrania plików.